Reduceer verspilling & consumptie

Ook consumptie kan slimmer en verantwoord. Duurzame consumptie gaat over het dusdanig consumeren dat hulpbronnen-en energie-efficiëntie bevorderd worden, waarin iedereen toegang heeft tot basisdiensten en het daarmee een hoge levenskwaliteit biedt aan iedereen. Consumeren moet helpen om algemene ontwikkelingsplannen te realiseren, de toekomstige economische, ecologische en sociale kosten te verlagen, het economische concurrentievermogen te versterken en de armoede te verminderen. Echter betekent dit niet dat er meer geconsumeerd moet worden om de economie te doen versterken. Producten kunnen efficiënter benut worden door deze te delen, minder te verspillen en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.