Recycle

Recycling is het proces waarbij materiaal uit afval wordt teruggewonnen en wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Het originele product of component wordt vernietigd in dit proces zodat de waardevolle materialen en mogelijk ook energie teruggewonnen kan worden. Materialen kunnen ook geupcycled worden. Upcycling betekent dat je een materiaal opnieuw gebruikt, maar op een andere manier dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld. Het originele product wordt grotendeels intact gelaten en gebruikt zijn vorm, vorm en materiaal voor een ander, mogelijk hoger, doel. Ook is het mogelijk producten te verbranden voor het terugwinnen van energie, in de terminologie van de circulaire economie wordt dan vaak gesproken over recover.