Optimaliseer distributie

In een duurzaam distributiesysteem worden producten niet onnodig vaak van A via C naar B verplaatst, maar zo efficiënt en effectief mogelijk. Onze huidige vrachtwagens en transportmiddelen zitten vaak niet vol. Tussen de 90% en 95% van alle auto’s staan continu stil. Aan het einde van de dag rijden de vrachtwagens weer leeg terug naar de distributiecentra om de volgende dag weer gevuld te worden. Dat kan anders! In een duurzaam distributienetwerk zullen deze transportmiddelen afhankelijk zijn van duurzame hulpbronnen en duurzaam opgewekte energie. Om het welzijn van onze groeiende wereldbevolking te garanderen is het van belang dat het distributienetwerk bijdraagt aan een gezonde en veerkrachtige economie. Een dynamisch systeem dat er op ingericht is producten en diensten lokaal te distribueren, zonder onnodige vervoersbewegingen, met effectieve retourlogistiek via water, land en lucht.