Productie in de nieuwe economie

Productie in de Nieuwe Economie gaat niet alleen over ecologisch en economisch verantwoord produceren, maar ook over veilig produceren voor de medewerkers en omgeving van de productielocatie. Daarnaast zijn er nieuwe vormen van samenwerking, zoals bijvoorbeeld het bezit (in de vorm van aandelen) te verdelen over werknemers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële werknemersparticipatie de verbondenheid tot de organisatie versterkt en daarmee het bedrijf sterker kan maken en werknemers gelukkiger. Daarnaast zijn huidige productiemethoden nog vaak zeer vervuilend. Aan de ene kant omdat ze zeer energie intensief zijn, aan de andere kant omdat veel materialen verloren gaan en de stempel afval krijgen, terwijl juist deze restmaterialen nog van toegevoegde waarde kunnen zijn in een nieuw proces.