Financiering

Duurzame financiering is het verstrekken van financiering aan investeringen, rekening houdend met milieu-en sociale overwegingen. Duurzame financiering heeft tot doel de economische groei te ondersteunen, de druk op het milieu verminderen, uitstoot van broeikasgassen en vervuiling tegengaan, minimaliseren van afval én efficiënter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.  Het omvat ook een toenemende transparantie over de risico's die het financiële systeem heeft op het milieu-en sociale welzijn.