Deel

In de transitie agenda's wordt veel over het product-as-a-service verdienmodel gesproken. Hierbij blijft een product, bijvoorbeeld een wasmachine, eigendom van de fabrikant en betaalt de gebruiker de wasmachine voor gebruik. Hierdoor krijgt een producent prikkels om te zorgen voor een optimale gebruiksduur en een laag energieverbruik. Daarnaast heeft de fabrikant na gebruik van product ook baat bij reparatie en hergebruik van onderdelen al dan niet in een andere toepassing. Product-as-a-service valt binnen een groter raamwerk van duurzame verdienmodellen genaamd Sustainable Product Service Systems (SPSS). SPSS vervangt verdienmodellen die gericht zijn op de verkoop van producten naar het aanbieden van een dienst, waarmee de nadruk verschuift van eigendom naar gebruik van een product. Door intensievere benutting van de functionaliteit haalt het bedrijf het maximale uit haar producten en grondstoffen. Door eigenaar te blijven van de verdere grondstoffen kan de kringloop van materialen gesloten blijven.