Certificering

Certificering en standaardisering voor de nieuwe economie spelen een belangrijke rol in het behouden en versterken van een bottom line op het gebied van ecologisch en sociale impact. Met certificaten kunnen garanties af worden gegeven voor de kwaliteit van zowel het eindproduct als de gehele levenscyclus ervan. Enerzijds kan de vraagkant van de markt hiermee zorgen dat ze eisen blijven stellen aan de kwaliteit van een product of dienst en de impact hiervan. Anderzijds kan de aanbodkant de kwaliteit van haar producten en diensten blijvend garanderen.