Behoud van land en natuurlijke bronnen

Vitale land-en watersystemen zijn de basis van ons leven. Ze zorgen voor voedsel, water, schone lucht, een stabiel klimaat, biodiversiteit, goede gezondheid, veiligheid en dragen daarmee bij aan menselijk welzijn. Het zorgdragen voor onze natuurlijke bronnen en het behouden van land voor biodiversiteit staat daarom bovenaan in de ontwikkeling van de nieuwe economie. Wij geloven daarnaast dat landschapsherstel enorme onaangeboorde kansen biedt voor duurzame economische en sociale ontwikkeling.